УСЛОВИ
Општите услови

Општите услови Услови за достава


Добредојдовте на Професионал Царе Солутионс!

Професионал Царе Солутионс Ви нудат онлајн шопинг искуство, со достава на производите директно на Вашата адреса.
Преку користење на нашите услуги, Вие се согласувате да ги користите Општите услови.
Ве молиме да ги прочитате внимателно.

1. ЗА НАС

 1. Ние сме компанија регистрирана во Северна Македонија, Професионал Царе Солутионс ДООЕЛ Скопје, ЕДБ: MK4043018524177, ЕМБС: 7264488, адреса: Димче Мирчев 18А/30, Скопје, Северна Македонија.

2. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

 1. Овие Услови за користење се законски обврзувачки договор склучен помеѓу Вас, без оглед дали е во лично име или во име на ентитет (во понатамошниот текст ,,Вие“),  и Професионал Царе Солутионс ДООЕЛ и/или неговите подружници (во понатамошниот текст ,,Професионал Царе“, ,, ние“ или ,,нам“ или ,,наш“), а во врска на Вашиот пристап, употреба на или купување направено преку веб страната www.staysafe.mk (во понатамошниот текст ,,Веб страна“) или преку било кој друг медиум, медиумски канал, мобилна веб страна, услуга или мобилна апликација во врска со, поврзана со линк или на друг начин поврзана со неа (во понатамошниот текст колективно ,, Услуги на Професионал Царе “).
 2. Ние Ви нудиме широк спектар на услуги, па во одредени случаи може да важат дополнителни услови.
 3. Дополнителните рокови и услови или документи кои може да бидат поставени на Веб страната од време на време (во понатамошниот текст ,,Услови на услуга“) тука се експлицитно инкорпорирани според референца.
 4. Со пристапување на Веб страната и со користење на Услугите на Професионал Царе се согласувате дека ги имате прочитано, разберено и се согласувате да бидете обврзани од овие Услови на користење. Доколку не се согласувате со овие Услови на користење, тогаш изрично Ви се забранува користење на оваа Веб страна и мора веднаш да се исклучите.

3. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА

 1. Вие се согласувате да добивате комуникација од нас по електронски пат, како што се е-пошта, пораки, push известувања по мобилен телефон  или известувања и пораки на Веб страната или преку други Услугина Професионал Царе и може да задржите копии од оваа комуникација за Ваша евиденција.
 2. Вие се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања или други комуникации кои Ви ги доставуваме по електронски пат ги исполнуваат сите законски обврски во однос на тоа таквите комуникации да бидат во писмена форма.

4. ЛИЦЕНЦИ И ПРИСТАП

 1. Како предмет на Вашата согласност со овие Услови на користење и било кои Услови за услуги, како и Вашето плаќање на било кои применливи надоместоци, Професионал Царе или доставувачите на неговата содржина Ви даваат лимитирана, не-ексклузивна, не-подлиценцирана лиценца да пристапувате и да вршите лично и некомерцијално користење на оваа Веб страна.
 2. Оваа лиценца не вклучува препродажба или комерцијална употреба на било кој дел на Веб страната или на било кои Услуги на Професионал Царе, или нивната содржина; било какво собирање или употреба на листи на производи, описи или цени; било каква деривативна употреба на било кој дел од Веб страната или било кои Услуги на Професионал Царе или нивната содржина; било какво спуштање, копирање или друга употреба на информациите од профилот во корист на трета страна; или било каква употреба во врска со автоматско претражување на податоци, роботи или слични алатки за собирање и екстрахирање на податоци.   
 3. Сите права кои не Ви се експлицитно доделени со овие Услови на користење или било кои Услови за услугите се резервирани и задржани од страна на Професионал Царе или неговите даватели на лиценци, добавувачи, издавачи, носители на права или други даватели на содржина. Никоја Услуга на Професионал Царе, ниту дел од било која Услуга на Професионал Царе не смее да биде репродуцирана, дуплицирана, копирана, продавана, посетена или на друг начин искористена за било каква комерцијална цел без експлицитно напишана согласност од страна на Професионал Царе.
 4. Не смеете да користите рамка/слика или други техники на врамување со цел на искористување на заштитен знак, лого или други информации од интелектуална сопственост (вклучително слики, текст, изглед на страна или форма) на Професионал Царе без експлицитна согласност во писмена форма. 
 5. Не смеете да користите мета тагови (meta tags) или било каков “скриен текст“ кој го користи името на Услугите на Професионал Царе или заштитните знакови без експлицитна согласност во писмена форма од страна на Услуги на Професионал Царе.
 6. Не смеете да ја злоупотребувате Веб страната и оваа Веб страна и Услугите на Професионал Царе смеете да ги користите само согласно на законот. 
 7. Лиценците доделени од Професионал Царе ќе престанат да важат ако не ги почитувате овие Услови на користење или било кои Услови на услугата.

5. ВАШ ПРОФИЛ

 1. Може ќе биде побарано од Вас да се регистрирате на Веб страната или за Услугите на Професионал Царе преку креирање на личен профил на Професионал Царе. 
 2. Се согласувате да ја чувате Вашата шифра во тајност и да бидете одговорни за секоја употреба на Вашиот профил и шифра.
 3. Го задржуваме правото да го отстраниме, отповикаме или промениме корисничкото  име кое ќе го одберете, доколку заклучиме дека таквото корисничко име е непримерно, навредливо или на друг начин непожелно.
 4. Се согласувате да дадете најнови, целосни и точни информации за купувањето и профилот во однос на сите купувања направени преку Веб страната и Услугите на Професионал Царе.
 5. Покрај тоа се согласувате веднаш да ги ажурирате информациите за профилот и плаќањето, вклучително и е-пошта, начин на плаќање и рокот на истекување на картичката за плаќање, за да можеме да ја комплетираме Вашата трансакција и да Ве контактираме по потреба.

6. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 1. Професионал Царе ја цени довербата која ни ја давате со споделувањето на Вашите лични податоци.
 2. (2) Многу внимателно се грижиме за Вашите податоци, и тоа во целосна согласност со применливите закони и под-закони.
 3. (3) Со креирањето на личен профил на Професионал Царе, Вие ни ги давате следните лични податоци (,,Лични податоци“):
  • Е-пошта;
  • Име;
  • Презиме;
  • Адреса;
  • Телефонски број;
 4. Под лични податоци се подразбира и податоците поврзани со Вас, а кои ни биле пратени како резултат на акции за попуст, продажба по телефон и контакти при продажба преку социјални мрежи.
 5. При користењето на нашата Веб страна, претражувачот ги собира податоците во однос на Вашата IP-адреса, за времето и датумот на посета на веб страната, референтниот URL, страните кои сте ги разгледувале на нашата веб страна и информациите за типот на апаратот кој е користен.
 6. Вашите лични податоци ќе се користат со цел за процесирање на нарачката и може да бидат споделени само со нашите партнери, како што е компанијата за достава.
 7. Вашите лични податоци нема да се споделуваат со трети страни и нема да бидат достапни на никоја трета страна, освен ако истото не е наложено од страна на државен орган во врска со одредени постапки.

7. КРИТИКА, КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИЈА И ДРУГА СОДРЖИНА

 1. Можете да постирате критики, коментари, слики или друга содржина; да праќање комуникација; и да доставувате предлози, идеи, коментари, прашања или други информации, сè додека таа содржината не е нелегална, навредлива, заканувачка, омаловажвачка, не ја загрозува приватноста, не ги прекршува правата на интелектуална сопственост (вклучително и право на објавување) или на друг начин им штети на трети лица или е навредлива, не се состои од или содржи софтвер вируси, политички кампањи, комерцијално промовирање, ланчени писма, групни мејлови, или друг тип на “спам“ или непожелни комерцијални електронски пораки. Не смеете да користите лажна адреса за е-пошта, лажно да се претставувате како друго лице или ентитет, или на друг начин лажно да наведувате за потеклото на картичката или некоја друга содржина. Професионал Царе го задржува правото (но не и обврската) да ја отстрани или уреди таквата содржина, но нема редовно да ја проверува постираната содржина.
 2. Доколку постирате содржина или доставите материјал, освен ако не е назначено на друг начин од наша страна, му доделувате на Професионал Царе не-екслузивно, без надомест, трајно, неотповикливо и целосно под-лиценцно право на користење, репродуцирање, модифицирање, адаптирање, објавување, изведување, преведување, креирање на деривативни дела од, дистрибуција и прикажување на таквата содржина низ светот преку бил кој друг медиум. Му давате право на Професионал Царе и неговите под-корисници на лиценца да го користат името кое го доставувате во врска со таа содржина, доколку решат да го сторат тоа.
 3. Вие потврдувате и гарантирате дека сте сопственик или на друг начин управувате со сите права за содржината која ја постирате; дека содржината е точна; дека користењето на содржината која ја давате не ја прекршува оваа полиса и нема да нанесе штета на било кое лице или ентитет; и дека ќе го обесштетите Професионал Царе за сите побарувања кои произлегуваат од содржината која ја доставувате.
 4. Професионал Царе има право, но не и обврска да надгледува и уредува или отстранува било каква активност или содржина.
 5. Професионал Царе не презема одговорност и обврска за било каква содржина постирана од Вас или било која трета страна.

8. МОДИФИКАЦИИ НА ВЕБ СТРАНАТА И ПРЕКИНИ

 1. Го задржуваме правото да ја менуваме, модифицираме или отстрануваме содржината на Веб страната и Услугите на Професионал Царе во било кое време или од било која причина по сопствено наоѓање, без претходно известување. Сепак, немаме никаква обврска за ажурирање на било какви информации. Исто така го задржуваме правото да ја модифицираме или да ја исклучиме целата или дел од Веб страната и Услугите на Професионал Царе без известување во било кое време.
 2. Нема да бидеме одговорни кон Вас или било која трета страна за било какви модификации, промени на цена, суспендирање или укинување на Веб страната и Услугите на Професионал Царе.
 3. Не можеме да гарантираме дека Веб страната и Услугите на Професионал Царе ќе бидат достапни во секое време. Можно е да дојде до проблеми во однос на хардверот, софтверот и други проблеми или потреба за спроведување на одржување на Веб страната што би можело да резултира со прекини, одложување или грешки.
 4. Се согласувате дека немаме никаква одговорност за било каква загуба, оштетување или непријатности предизвикани од неможноста да пристапите или да ја користите Веб страната додека истата и Услугите на Професионал Царе се паднати или исклучени.  Ништо во овие Услови на користење нема да се смета дека не обврзува да ја одржуваме и подржуваме Веб страната или да правиме корекции, ажурирања или објави во врска со неа.

9. ПРОИЗВОД И ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

 1. Правиме напори да ги прикажеме боите, карактеристиките, спецификации и деталите на производите колку што е можно поверодостојно на Веб страната. Сепак, не гарантираме дека боите, карактеристиките, спецификациите и деталите на производите ќе бидат прецизни, целосни, веродостојни, точни или без други недостатоци, покрај тоа можно е Вашиот електронски дисплеј да не ги прикажува прецизно вистинските бои и детали на производи. Доколку самиот производ на Професионал Царе не е како што е опишано, Вашиот единствен лек е да го вратите во неискористена состојба.
 2. Сите производи се предмет на момента достапност и не можеме да гарантираме дека предметите ќе бидат на залиха. Го задржуваме правото да прекинеме со понуда на одредени производи во било кое време и од било која причина.

10. ЦЕНИ

 1. Цените за сите производи се предмет на промена.
 2. Во однос на предметите кои се продаваат од Професионал Царе, не можеме да ја потврдиме Купопродажната цена на предметите додека не ги нарачате. И покрај нашите најдобри напори, мал број на цени може да бидат погрешни.
 3. Доколку точната купопродажна цена на предмет кој е продаван од Професионал Царе е повисока од центата наведена на Веб страната, ние или ќе Ве контактираме за понатамошни инструкции пред доставата или ќе ја откажеме Вашата нарачка и ќе Ве известиме за истото. Други продавачи може да имаат различни полици во случај на погрешно наведена цена.

11. НАРАЧКИ

 1. Доколку сакате да купите производ, Ве молам продолжете на ,,Додади на картичка“/ ,,Одјавување“. Потоа ќе Ви биде доставено резиме од нарачката. Ве молам имајте во предвид дека секоја цена во резимето е конечна заклучно со денот на кој е направена нарачката и има пресметан ДДВ (,,Купопродажна цена“). Дополнително на купопродажната цена, ќе Ви биде наплатен надомест за достава на производот/ите (,,Надомест за достава“).
 2. По завршувањето на Вашата нарачка, ќе добиете е-пошта со која ќе се потврдат деталите за Вашата нарачка и достава.
 3. Го задржуваме правото да одбиеме било која нарачка направена преку Веб страната и Услугите на Професионал Царе. Може, како дискреционо право, да ја ограничиме или откажеме количината која може да се купи од еден човек, од едно домаќинство, или преку една нарачка.  Овие ограничувања вклучуваат нарачки направени од или под ист кориснички профил.
 4. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки направени од или под ист кориснички профил, ист начин на плаќање и/или нарачки кои користат исти адреси за наплата и достава.
 5. Го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме нарачките кои, по наша процена, се чини дека се направени од дилери, препродавачи или дистрибутери.

12. ПЛАЌАЊЕ

 1. Плаќањата се направени преку постапката ,,Откуп“. Ова значи дека плаќањето на производот/производите се прави во моментот на достава на производот на Вашата адреса, на компанијата за достава со доставена фискална сметка/фактура.

13. ДОСТАВА

 1. Компанијата за достава нема да го/ги предаде производот/производите во случај да Купопродажната цена и Надоместокот за достава не бидат исплатени во целост.
 2. Сите купувања на физички предмети од Професионал Царе се направени согласно на договор за испорака. Ова значи дека ризикот од загуба и правото на таквиот предмет преоѓаат на Вас откако ќе го предадеме на достава на компанијата за достава.
 3. Секој производ се доставува на адресата наведена на Вашиот личен профил на Професионал Царе.
 4. Можно е компанијата за достава да Ве контактира на наведениот телефонски контакт и да Ве праша за Вашите желби во однос на времето за достава. 
 5. Доставата на производите ќе биде направена што е можно побрзо зависно од курирските услуги.

14. ДРУГИ БИЗНИСИ

 1. Други Страни, освен Професионал Царе водат продавници, нудат услуги или софтвер или продаваат производни линии преку Услугите на Професионал Царе. Покрај тоа, ние даваме линкови до веб страни на поврзани компании и одредени други бизниси.
 2. Доколку купите некои од производите или услугите кои ги нудат овие бизниси или индивидуи, Вие купувате директно од тие трети страни, не од Професионал Царе. Ние не одговараме за проверка или проценка и не гарантираме за понудите на било кој од тие бизниси или индивидуи (вклучително и за содржината на нивните веб страни).  Професионал Царе не презема одговорност или обврска за постапките, производите и содржината на тие или било кои други трети страни. Треба внимателно да ги разгледате нивните изјави за приватност и нивните Услови за услуги.

15. ОГРАДУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ И ОРГАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

 1. Веб страната, Услугите на Професионал Царе и сите информации, содржина, материјали, производи (вклучително и софтвер) како и другите услуги вклучени во или достапни на веб страната и преку Услугите на Професионал Царе се дадени на база на „како што се“ и ,,како што се достапни“.Професионал Царе не дава никакви застапништва или гаранции, ниту експлицитни ниту имплицитни, во однос на дејствата поврзани со Веб страната и Услугите на Професионал Царе или информациите, содржината, материјалите, производите (вклучително и софтверот) или други услуги вклучени во или на друг начин достапни преку Услугите на Професионал Царе, освен ако не е различно наведено во писмена форма. Експлицитно се согласувате дека вашето користење на Услугите на Професионал Царе е на Ваш сопствен ризик.
 2. Свесни сте дека Услугите на Професионал Царе не гарантираат дека информациите, содржината, материјалите, производите (вклучително и софтверот) или другите услуги вклучени во или на друг начин достапни на веб страната или преку Услугите на Професионал Царе преставуваат медицински услуги или медицински производи или опрема и не даваат заштита од (респираторни или на друг начин преносливи) болести или вируси. 
 3. До обем дозволен со закон, Професионал Царе се оградува од сите гаранции, експлицитни или имплицитни, вклучително, но не и ограничено на гаранција за сообразност на производот со неговата намена.  Професионал Царе не гарантира дека Веб страната, Услугите на Професионал Царе, информациите, содржината, материјалите, производите (вклучително и софтверот) или други услуги вклучени на или на друг начин достапни до Вас преку Веб страната и Услугите на Професионал Царе, преку серверите на Професионал Царе или електронската комуникација пратена од Професионал Царе не содржат вируси или друга штетна содржина. Согласно на она што е дозволено со закон, Професионал Царе нема да одговара за никакви штети кои може да се јават како резултат на користењето на Веб страната или било кои од Услугите на Професионал Царе, или како резултат на информациите, содржината, материјалите, производите (вклучително и софтверот) или други услуги вклучени или на друг начин достапни до Вас преку Услугите на Професионал Царе, вклучително, но не и ограничено на директни, индиректни, случајни, казниви и последователни штети, освен ако не е назначено на друг начин во писмена форма.

16. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

 1. Освен ако не е назначено на друг начин, Веб страната и Услугите на Професионал Царе претставуваат наша интелектуална сопственост и сите изворни кодови, бази на податоци, функционалност, софтвер, дизајн на веб страната, аудио, видео, текст, фотографии и графици на Веб страната (во понатамошниот текст ,,Содржина“) и заштитните знаци, брендови и логоа содржани на неа (во понатамошниот текст ,,Знаци“) се во сопственост и се управувани од нас и нам ни се лиценцирани.
 2. Содржината и Знаците се достапни на Веб страната ,,КАКО ШТО СЕ“ за Ваше информирање и само за лична употреба. Освен како што е експлицитно наведено во Условите за користење, никој дел од Веб страната или Услугите на Професионал Царе и никаква Содржина или Знаци не смеат да бидат копирани, репродуцирани, изведувани, ре-објавувани, прикачувани, постирани, јавно прикажувани, кодирани, преведувани, пренесувани, дистрибуирани, продавани, лиценцирани или на друг начин користени за било какви комерцијални цели, без претходна писмена дозвола.
 3. Доколку сте квалификувани да ја користите оваа Веб страна и Услугите на Професионал Царе, дозволена Ви е ограничена дозвола за пристап и користење на Веб страната и за спуштање или печатење на копија од било кој дел од Содржината до која имате пристап, исклучиво за лична употреба, за некомерцијална употреба. Ги задржуваме сите права кои не Ви се експлицитно дадени за Веб страната, Услугите на Професионал Царе, Содржината и Знаците.

17. ПРОМЕНИ КОН ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

 1. Го задржуваме правото, по сопствено видување, да направиме промени или модификации на овие Услови за користење во било кое време и од било која причина. Ќе Ве известиме за било какви промени со ажурирање на датумот на “Последно ажурирање“ на овие Услови за користење, а Вие се откажувате од правото да добивате специфично известување за таквите промени.
 2. Ваша одговорност е повремено да ги прегледувате овие Услови за користење со цел да останете информирани за ажурирањата. Ќе се смета дека сте свесни за и сте ги прифатиле промените од ревидираните Услови на користење со тоа што ќе продолжите да ја користите Веб страната по датумот кога ревидираните Услови за користење биле постирани.

18. САЛВАТОРСКА КЛАУЗУЛА

 1. Доколку некоја од овие одредби стане ништовна, неважечка или неспроведлива, таа одредба ќе се смета за раздвоива и нема да има влијание врз важноста или спроведувањето на било кој друга одредба.

19. ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ

 1. Овие Услови за користење на Веб страната се управувани од и составени согласно на законите на Република Северна Македонија, а кои се применуваа во однос на договори направени и целосно спроведувани на територијата на Република Северна Македонија. Примената на Конвенцијата на Обединетите нации за Договори за меѓународна продажба на стоки изрично се исклучува.

20. ПОПЛАКИ

 1. Се согласувате да го проверите производот веднаш по успешната достава.
 2. Доколку производот не соодветствува со описот на производот (големина, материјали, намена на производот, модел) наведен на платформите или пак има дефект (дефект на материјалот, дефект во функционирањето на производот), тогаш имате право да поднесете поплака и да побарате враќање на производот и враќање на Купопродажната цена.
 3. Секоја поплака мора да биде поднесена
  • по е-пошта на complaint@staysafe.mk и дополнително
  • поплака во хартиена форма на адресата на седиштето на Професионал Царе наведена во Условите за користење.
 4. Поплаките мора да бидат поднесени во рок од 48 часа по успешна достава на производот. Мора да прикачите копија од фискалната сметка/фактура и фотографии од наводните дефекти. Поплаките поднесени по истекување на рокот наведен погоре или без копија од фискална сметка/фактура нема да бидат земени во предвид.
 5. Ние ќе Ви доставиме одговор на поднесената поплака во рок од 30 дена по прием на поплаката.
 6. Во текот на постапката за постапување по поплаки, од Вас може да биде побарано да го доставите производот за проверка до тимот за поплаки на Професионал Царе
 7. Враќањето на Купопродажната цена е можно само доколку производот не бил користен.

21. СПОРОВИ

 1. Во случај на спор кој произлегува од или во врска со Општите услови за користење, Страните се согласни спорот да го решат спогодбено преку медијација. Доколку Страните не успеат да го решат спорот спогодбено, тогаш спорот ќе биде проследен до Основен суд Скопје 2 Скопје.
STAYSAFE

Компанија

Професионал Царе Солутионс ДООЕЛ Скопје
ЕДБ: MK4043018524177
ЕМБС: 7264488
Димче Мирчев 18А/30, Скопје, Северна Македонија

Контакти

Броеви за кол центар:
00389-70-323-769
00389-70-323-764
e-mail : office@staysafe.mk
Info