KUSHTET
Kushtet e dorëzimit

Dorëzimi

Ne dorëzojmë në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne bashkëpunojmë ekskluzivisht me DelCO DOOEL Shkup, një kompani profesionale e licencuar për të ofruar shërbime postare në të gjithë Republikën e Maqedonisë Veriore, www.delco.com.mk.

Dorëzimi i porosive bëhet brenda 24-48 orësh pas porosisë. Ju lutemi merrni parasysh që dita e Dielë nuk është ditë e zakonshme pune, megjithatë, ne mund të bëjmë një përjashtim për ju.

Kur e pranoni porosinë, ju lutemi të kontrolloni nëse produkti i dorëzuar korrespondon me produktin e porositur dhe nëse produkti nuk është i dëmtuar. Në rast se produkti i dorëzuar korrespondon me produktin e porositur dhe produkti nuk duket i dëmtuar, ne kërkojmë nga ju që të pranoni porosinë dhe të paguani çmimin e produktit dhe postën. Çdo produkt i dëmtuar ose dorëzuar gabimisht që nuk do të pranohet do të na kthehet dhe ne do t'ju dërgojmë një produkt të ri.

Në rast se korrieri që kujdeset për porosinë tuaj nuk do t'ju gjejë në adresën e dhënë, korrieri do t'ju kontaktojë për të rënë dakord për kohën dhe datën alternative të dorëzimit, në rast se ju do të jeni në dispozicion për atë në numrin e dhënë gjatë kryerjes së porosisë. Nëse për herë të dytë nuk jeni në dispozicion në adresën e specifikuar/rënë dakord, porosia do të na kthehet. Në këtë rast ne do t'ju kontaktojmë për të organizuar një kohë ose adresë alternative të dorëzimit.

Kostoja e transportit:

  • Dorëzim në shtëpi në periudhën 24-48 orë pas porosisë: 150, - den.
  • Dorëzim në zyrën më të afërt të kompanisë për dorëzim ditën tjetër të punës pas kryerjes së porosisë: 100, - den. (ju lutemi shikoni listën e 34 pikave të kompanisë për dorëzim të disponueshme për marrjen porosisë http://www.delco.com.mk/kontakt/).
  • Dorëzim në adresën e shtëpisë ditën e dielë, në rast se porosia është bërë të shtunën: 600, - den.

Çmimet e listuara më sipër përfshijnë taksën e vlerës së shtuar.
Kostoja e transportit do t'i paguhet kompanisë për dorëzim në momentin e pranimit të porosisë kundrejt pranimit të një faturë fiskale të lëshuar nga kompania e dorëzimit.

STAYSAFE

Kompania

Professional Care Solutions DOOEL Shkup
Numri fiskal: MK4043018524177
Numri i kompanisë: 7264488
Dimçe Mirçev 18A/30, Shkup, Maqedonia e Veriut

Kontaktet

Qendra e thirrjeve:
00389-70-323-769
00389-70-323-764
e-mail : office@staysafe.mk
Info