KONTAKTI

Kontakt

Professional Care Solutions DOOEL Shkup

Dimçe Mirçev 18A/30
Shkup,
Maqedonia e Veriut

E-mail : office@staysafe.mk
Tel.: 00389-70-323-769
Tel.: 00389-70-323-764
Kontakt

Detajet e kompanisë

Numri fiskal: MK4043018524177
Numri i kompanisë: 7264488
STAYSAFE

Kompania

Professional Care Solutions DOOEL Shkup
Numri fiskal: MK4043018524177
Numri i kompanisë: 7264488
Dimçe Mirçev 18A/30, Shkup, Maqedonia e Veriut

Kontaktet

Qendra e thirrjeve:
00389-70-323-769
00389-70-323-764
e-mail : office@staysafe.mk
Info